EE.09 Nr 4 Czerwiec 2019

Kolejny czerwcowy egzamin. Plątanina sql i javascript. Skoro tak, zacznijmy od uruchomienia XAMPP’a i utworzenia bazy arytmetyka. Następnie napiszmy zapytania w SQL.

Zapytanie 1: wybierające jedynie pola imie oraz nazwisko z tabeli matematycy dla matematyków,

którzy urodzili się po roku 1700

SELECT imie, nazwisko FROM matematycy WHERE rok_urodzenia>1700

Zapytanie 2: wybierające jedynie pola id oraz nazwisko z tabeli matematycy dla matematyków, których liczba publikacji jest większa od 10 i mniejsza od 30

SELECT id, nazwisko FROM matematycy WHERE liczba_publikacji>10 AND liczba_publikacji<30

Zapytanie 3: liczące łączną liczbę publikacji z tabeli matematycy dla matematyków, którzy urodzili

się po roku 1750

SELECT SUM(liczba_publikacji) FROM matematycy WHERE rok_urodzenia>1750

 Zapytanie 4: tworzące tabelę publikacje o polach:

 id, jako klucz główny, typu całkowitego, nie może przybierać wartości NULL, z funkcją automatycznej inkrementacji

 tytul typu tekstowego

 rok dowolnego typu całkowitego

CREATE TABLE arytmetyka.publikacje (id INT AUTO_INCREMENT NOT NULL, tytul TEXT(50), rok VARCHAR(10), PRIMARY KEY(id))

Zakładam, że już przygotowałeś grafikę. Idźmy dalej. Arkusz możesz znaleźć tu.

Html

Cechy witryny:

– Składa się ze stron o nazwach dzialania.html oraz mnozenie.html.

Obie strony różnią się jedynie blokiem lewym Cechy wspólne dla obu stron:

– Zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków

 – Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Działania matematyczne”

– Arkusz stylów w pliku o nazwie styl.css prawidłowo połączony z kodem strony

– Podział strony na bloki: na górze cztery bloki banera, poniżej dwa bloki: lewy i prawy, na dole stopka. Podział zrealizowany za pomocą znaczników sekcji tak, aby po uruchomieniu w przeglądarce wygląd układu bloków był zgodny z obrazem

 – Zawartość pierwszego bloku banera: obraz logo.jpg z tekstem alternatywnym „matematyka”

– Zawartość drugiego bloku banera: nagłówek pierwszego stopnia o treści „Pomocnik Matematyczny”

– Zawartość trzeciego bloku banera: odnośnik prowadzący do podstrony dzialania.html, którego treść stanowi nagłówek czwartego stopnia „Działania”

– Zawartość czwartego bloku banera: odnośnik prowadzący do podstrony mnozenie.html, którego treść stanowi nagłówek czwartego stopnia „Tabliczka mnożenia”

– Zawartość bloku prawego: lista punktowa (nieuporządkowana) z elementami: „dodawanie”, „odejmowanie”, „mnożenie”, „dzielenie”, „potęgowanie” – Zawartość stopki: akapit (paragraf) o treści: „Autor: ”, dalej wstawiony numer PESEL zdającego.

CSS

  • Domyślne dla całej strony: krój czcionki Tahoma, biały kolor czcionki
  • Wspólne dla pierwszego, trzeciego i czwartego bloku banera: kolor tła #983713, szerokość 17%, wysokość 100 px
  • Dla drugiego bloku banera: kolor tła #983713, szerokość 49%, wysokość 100 px, wyrównanie tekstu do środka
  • Dla bloku lewego: kolor tła #FF7F50, szerokość 80%, wysokość 500 px
  • Dla bloku prawego: kolor tła #FF7F50, szerokość 20%, wysokość 500 px
  • Dla stopki: kolor tła #983713, wyrównanie tekstu do prawej strony
  • Dla przycisku: kolor tła #D3D3D3, kolor czcionki #2F2F2F, obramowanie linią ciągłą o grubości 2 px i kolorze #2F2F2F, marginesy zewnętrzne 5 px, wewnętrzny górny i dolny 10 px, wewnętrzny prawy i lewy 30 px

Dla pola edycyjnego: pomarańczowy kolor czcionki

Skrypt

  • Zadaniem jest wykonanie działania na liczbach A i B w zależności od wybranego przycisku
  • Skrypt uruchamia się po wciśnięciu dowolnego przycisku na stronie dzialania.html
  • Po uruchomieniu skrypt pobiera wartości z obu pól edycyjnych. Wartości powinny być liczbami całkowitymi. Nie jest wymagane, aby skrypt sprawdzał poprawność danych

Skrypt wyświetla wynik działania pod przyciskami według wzoru: „Wynik: <wartość>”, gdzie <wartość> oznacza obliczony wcześniej wynik działania.

To co może nam skrócić czas – pod warunkiem, że rozumiemy o cho chodzi jest korzystanie z bibliotek js. Możemy korzystać z gotowców – ale tu uwaga – zdarzają się czasem błędy, które musimy umieć poprawić lub zmodyfikować do naszych zadań. Możemy również stworzyć własne biblioteki.

To samo zadanie zrobiłem również przy pomocy zewnętrznych skryptów.

Na pomarańczowo zaznaczyłem podłączone skrypty. Celowo są rozbite aby pokazać, że nic nie stoi na przeszkodzie aby w jednym skrypcie było wykonywanych kilka operacji. Poniżej użyte skrypty: