EE.09 Nr 1 Czerwiec 2019

Treść zadania w załączniku. Utwórz bazę danych wedkowanie (bez polskich znaków diakrytycznych). Uruchom XAMPP.

Uruchom moduły Apache i MySQL.

Następnie naciśnij przycisk Admin przy przycisku Stop (przy module MySQL). Aby utworzyć nową bazę danych kliknij na Nowa, nadaj nazwę oraz metodę porównywania napisów.

Po kliknięciu Utwórz nowa baza zostanie utworzona.

Krok następny, to zaimportowanie tabel z pliku baza.sql. Plik ściągnąłem sobie ze strony arkusze.pl.

W tym celu kliknij na bazę (właśnie co utworzoną na lewym panelu), następnie import i wybierz plik, który ma być zaimportowany do naszej bazy.

Po wybraniu naszego pliku, jego nazwa pojawi się jak dla mnie dość dyskretnie po prawej stronie. Następnie kliknij Wykonaj.

W zależności od zasobu danych może to potrwać od kilkunastu do kilkadziesiąt sekund.

Wynik jest widoczny. Na samej górze jest informacja, że import został zakończony sukcesem, zaś po lewej stronie, że nasza baza składa się już z wielu tabel. W naszym przypadku skorzystamy tylko z kilku. Pozostałe są najprawdopodobniej przydatne do podobnego egzaminu.

Skoro mamy już naszą bazę. Możemy sobie poklikać w domyślnych tabelach (kolejno lowisko, okres_ochronny i ryby) by zerknąć co tam jest i następnie przystąpić do zadawania pytań.

Zapytanie 1

Z tabeli Ryby należy wybrać pola: nazwa i wystepowanie dla ryb drapieżnych – zgodnie z treścią (na początku wartość 1 jest przypisana rybom drapieżnym). Gdybyśmy to zapytanie pisali „z ręki” wyglądałoby to tak:

Wybierz to i to i tamto z tabeli takiej a takiej gdzie wartość takiej a takiej kolumny musi przybrać następującą wartość.

A teraz zaznacz tabelę ryby (nie musisz tego robić ale tak domyślnie będą widoczne składowe tejże tabeli). W panelu górnym kliknij na SQL i wpisz polecenie zgodnie z tym, co wspomniałem przed chwilą.

Powyżej widać zapytanie i wynik.


Zapytanie 2

Z tabeli okres_ochronny mamy pobrać pola ryby_id i wymiar_ochronny mniejszy niż 50 cm. Podobnie, kliknijmy na tabelę okres_ochronny, następnie SQL i po napisaniu polecenia – wykonaj.


Zapytanie 3

Z tabel ryby i lowisko należy wydobyć nazwa, akwen i wojewodztwo dla rodzaju łowiska = 2 czyli dla jezior. Zaznacz jedną z tych tabel i napisz polecenie w stylu:

Wybierz to, to, tamto z tabeli tej i dołącz do niej tę tabelę przy pomocy tego z tej tabeli co się równa tamtemu z tamtej tabeli i tylko dla tych gdzie ten parametr jest równy czemuś tam. W przypadku danych z kilku tabel w adresacji zaczynaj od nazwy tabeli a po kropce od detalu.


Zapytanie 4

Do tabeli ryby należy dodać kolumnę dobowy_limit. Kolumna ma być typu numerycznego, całkowity.

Aby to sobie wyobrazić, napisz to tak: zmień tabelę taką a taką dodając do coś tam takiego typu.

Kolumna została dodana. To samo można dodać w XAMPPie. W tym celu wskaż tabelę, w której chcesz dodać kolumną (w tym wypadku będzie XAMPP czytał to jako wiersz – nie wystrasz się tego – chodzi o to samo). Teraz kliknij Struktura i wykonaj danie kolumny.

Rezultat jest ten sam. Tym samym skończyliśmy z częścią SQL z zadania egzaminacyjnego. W kolejnym kroku przygotujemy grafikę i zaczniemy budować stronę.


Grafika

Zadanie wręcz wymarzone na egzamin. Mamy plik ryba1.jpg o rozmiarze 130 KB i wymiarach 600 x 480 pikseli. Mamy go przeskalować z zachowaniem proporcji tak aby szerokość wynosiła 550 pikseli. Użyjmy programu Paint.

Finalnie plik jest ciut większy 130,6 KB o wymiarach 550 x 440 pikseli. Oczywiście zapisujemy go pod tą samą nazwą w folderze utworzonym wewnątrz XAMPPa – htdocs – u mnie będzie to Egzamin2019.


Strona

Cały czas masz uruchomionego XAMPPa w tle. Wejdź na htdocs, odnajdź folder (w moim przypadku Egzamin2019), w którym już jest przeskalowany plik ryba1.jpg. Prawym przyciskiem myszki wskaż, że chcesz stworzyć nowy dokument tekstowy. Nadaj mu nazwę wedkuj z rozszerzeniem php. A następnie otwórz go np. w notepadzie++. Zaczynamy tradycyjnie jak w htmlu.

W sekcji body dokonajmy podziału na bloki zgodnie z treścią zadania.

Teraz zawartość bloków.

Jak to wygląda? Ano tak:

Na tym etapie stwórzmy arkusz stylów. O ile arkusz php się nie zmienił to arkusz stylów proszę, proszę:

A wynik jest fantastyczny. Zgodny z treścią zadania:


Skrypt

Usunąłem br za nagłówkiem h2. Wyznaczamy „ramy” naszego php ?php … ?. Następnie połączmy się z naszą bazą (wedkowanie) – $polacz.

Stwórzmy zmienną $pytanie1, które ma się równać naszej kwerendzie – patrz kwerendy.txt. Uzyskajmy wynik jako konsolidacja $polacz i $pytanie1. Zamiast zmiennej $pytanie1 – można bezpośrednio wpisać kwerendę ale wygląda to mniej estetycznie i łatwiej o błąd.

Następnie każemy tak długo wypisywać dane jak długo je uzyska przy pomocy pętli while. Tak długo łap wiersz z tej odpowiedzi… .

Każ pokazać to co chcesz (w tym wypadku dwie składowe, które nazwaliśmy wierszami ale mogliśmy je nazwać kolumnami lub jeszcze inaczej, ważne jest to, że dodaliśmy na początku i na końcu element listy li…/li a cały php daliśmy w „klamry” listy nieuporządkowanej ul…/ul i finalnie zamknij połączenie z bazą. Jeśli nie zamkniesz połączenia nie wyskoczy żaden błąd ale punkty będziesz miał odjęte z pewnością.

A oto rezultat: