EE.09 Nr 3 Czerwiec 2019

Przejdźmy przez egzamin nr 2. Zacznijmy od uruchomienia XAMPP’a. Utwórzmy bazę samochody. Następnie zaimportujmy tabele z pliku baza.sql. Pamiętajmy o robieniu zrzutów ekranów na egzaminie.

Zapytanie 1:

Wybrać jedynie pola marka i model z tabeli samochody dla samochodów, które mają kolor czerwony.

SELECT marka, model FROM samochody WHERE kolor=’czerwony’


Zapytanie 2:

Zmienić wartość w tabeli samochody. Dla samochodów, których rocznik jest równy 2003 należy zmienić pola stan na „dobry”

UPDATE samochody SET stan=’dobry’ WHERE rocznik=2003


Zapytanie 3:

Utworzyć użytkownika andrzej na localhost z hasłem andrzej1@

CREATE USER andrzej IDENTIFIED BY ‚andrzej1@’


Zapytanie 4:

Nadać użytkownikowi andrzej prawo do przeglądania danych i zmieniania danych w tabeli samochody

NADAJ to, to, tamto NA bazie/tablicy KOMU temu.

GRANT SELECT, UPDATE ON samochody TO andrzej


Zajmijmy się przygotowaniem grafiki a następnie przejdźmy do tworzenia witryny html.

Rezultat jest mierny ale zawiera już docelową treść. Dopieśćmy styl w arkuszu css.

I zabierzmy się za witrynę obliczenia.html

W części head utworzyłem script> i function, którą nazwałem oblicz(). Do tej funkcji będę się odwoływał przy kliknięciu submit/button. Wprowadziłem zmienne oraz to co ma się z nimi dziać jeśli będzie to lub owo.